Zamawiaj online o każdej porze - 7 dni w tygodniu.

Obowiązkowe

Świadectwa charakterystyki
energetycznej

Zamawiasz wygodnie online – otrzymujesz komplet dokumentów na swojego maila lub wysłany pocztą pod wskazany przy zamówieniu adres.

+ 0
Stworzonych Certyfikatów
+ 0
Zadowolonych Klientów
+ 0
Średnia ocena

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń do nas!

Dla jakiego lokalu potrzebujesz świadectwo energetyczne?

Mieszkanie

Lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych

299 zł

Realizacja do 5 dni roboczych

Dom

Budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej

499 zł

Realizacja do 10 dni roboczych

Lokal użytkowy

Lokal do 100 m2. Jeśli potrzebujesz certyfikatu dla większego lokalu.
Napisz do nas.

600 zł

Realizacja do 10 dni roboczych

Możliwość realizacji w opcji express w 1 dzień

Jak zamówić świadectwo
charakterystyki energetycznej?

1.

Wybierasz odpowiedni certyfikat

Spośród trzech opcji wybierasz nieruchomość dla której potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej. Następnie dokonujesz zakupu wybranej ilości i opłacasz zamówienie. 

2.

Wypełniasz otrzymany formularz

Po opłaceniu zamówienia otrzymujesz od nas formularz danych o nieruchomości który uzupełniasz i nam przesyłasz. W naszym FAQ przeczytasz o tym więcej. Po otrzymaniu danych rozpoczynamy przygotowywanie Twojego świadectwa.

3.

Przesyłasz komplet dokumentów

W przeciągu kilku dni roboczych otrzymujesz od nas certyfikat w wersji elektronicznej lub papierowej. Możesz zamówić również opcje z ekspresowym przygotowaniem certyfikatu w 1 dzień roboczy. 

Kiedy muszę posiadać świadectwo
charakterystyki energetycznej?

  • Sprzedaż i wynajem nieruchomości
    Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku, konieczne jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej przy każdej transakcji sprzedaży nieruchomości. Bez tego dokumentu notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu notarialnego.
  • Wynajem nieruchomości
    Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku, konieczne jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej przy każdym wynajmie nieruchomości. Wynajmujący musi przedstawić wynajmującemu świadectwo charakterystyki energetycznej przy zawieraniu nowej umowy najmu.
  • Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
    Wraz ze zmianami przepisów wprowadzono również obowiązek dołączania świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Świadectwo energetyczne może zostać dołączone w formie papierowej lub elektronicznej. Bez tego dokumentu formalne zakończenie budowy nie będzie możliwe.

Opinie naszych klientów

Wybierz certyfikat odpowiedni dla Ciebie

Przy zakupie kilku sztuk otrzymujesz rabat

Po wybraniu nieruchomości otrzymujesz od nas formularz do wypełnienia, na podstawie którego przygotowujemy komplet dokumentów.

+ 0
Stworzonych Certyfikatów
+ 0
Zadowolonych Klientów
+ 0
Średnia ocena

Mieszkanie

Lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

299 zł

Realizacja do 5 dni roboczych

Dom

Budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.

499 zł

Realizacja do 10 dni roboczych

Lokal Użytkowy

Lokal do 100 m2. Jeśli potrzebujesz certyfikatu dla większego lokalu.
Napisz do nas.

600 zł

Realizacja do 10 dni roboczych

Czemu powinieneś wybrać nasz zespół

1.

Szybkość działania

Zdajemy sobie sprawę, że czas jest dla Ciebie cenny. Dlatego oferujemy szybkie i efektywne świadectwa charakterystyki energetycznej. Nasz standardowy czas oczekiwania wynosi kilka dni roboczych, jednak jeśli potrzebujesz pilnie świadectwa, mamy dla Ciebie opcję ekspres. Dzięki niej możemy sporządzić świadectwo w jeden dzień roboczy, dostarczając Ci potrzebne dokumenty jeszcze szybciej.

2.

Kwalifikowani audytorzy

Nasza firma ma audytorów wpisanych do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dzięki temu możesz być pewien, że Twoje świadectwo będzie w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami i spełni wszystkie wymagania prawnego aktu notarialnego. Eliminujemy tym samym wszelkie problemy związane z nieprawidłowym lub niewłaściwie sporządzonym dokumentem.

3.

Łatwość zamówienia

Chcemy, aby proces zamówienia świadectwa charakterystyki energetycznej był dla Ciebie jak najprostszy. Nasz formularz zamówienia posiada wszelkie potrzebne wskazówki i opisy, które pomogą Ci w jego wypełnieniu. Dzięki temu unikniesz niejasności i błędów, a zamówienie zostanie zrealizowane sprawnie i bez zbędnych opóźnień.

Nasz zespół

Mateusz Gąsecki

Założyciel
Certyfikowany audytor

Założyciel Mateusz ukończył studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Łódzkiej. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, co umożliwia mu zapewnianie w firmie wiedzy merytorycznej z zakresu konstrukcji i termoizolacji.

Paulina Gąsecka

Założycielka Certyfikowany Audytor

Paulina jako główny audytor w firmie również ukończyła studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Łódzkiej. Jest wpisana do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej pod numerem 20114. Jej certyfikacja jako audytora pozwala na profesjonalne podejście do kwestii energetycznych.

Nie ma obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla:

·      Budynków objętych ochroną na podstawie przepisów dotyczących zabytków (budynki wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, z wyjątkiem tych znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, tylko indywidualnie wpisane do rejestru lub ewidencji).

·      Budynków używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej (np. kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, domy pogrzebowe, krematoria itp.).

·      Budynków przemysłowych oraz budynków gospodarczych, które nie są wyposażone w instalacje zużywające energię (z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego).

·      Mieszkań przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku (np. domy letniskowe).

·      Wolnostojących budynków o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

·      Gospodarstw rolnych o wskaźniku EP (energii pierwotnej) określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nieprzekraczające 50 kWh/(m2·rok).

Nie. Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być sporządzone dla istniejącego budynku lub jego części (lokalu) tylko w przypadku, gdy jest on objęty transakcją sprzedaży lub najmu. Dla nowo wybudowanych budynków od 28 kwietnia 2023 r., inwestor będzie zobowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyjątkiem domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowanych do celów mieszkaniowych dla własnych potrzeb, ale przy sprzedaży lub najmie takiego budynku należy przekazać nabywcy lub najemcy świadectwo lub jego kopię).

Obowiązek umieszczenia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu dotyczy tylko: 

·      budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których świadczone są usługi dla ludności (np. galerie handlowe, dworce itp.), jeśli świadectwo zostało już sporządzone. 

·      budynków, w których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2, i gdzie obsługiwani są interesanci.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat. Jednak może ono stracić ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne, które zmienią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części (np. wymiana okien, źródła ciepła, docieplenie). W takim przypadku konieczne będzie sporządzenie nowego świadectwa jedynie przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub jego części.

Wszelkie niezbędne dane techniczne niezbędne do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej powinny być dostępne w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej, z której korzystasz. Te informacje można zazwyczaj znaleźć w różnych dokumentach, takich jak rysunki techniczne, projekty budowlane, raporty z kontroli okresowych, lub istniejące świadectwa charakterystyki energetycznej dla całego budynku.

Jeżeli napotykasz trudności w zebraniu tych danych lub potrzebujesz pomocy w ich zidentyfikowaniu, możesz skontaktować się z nami. W takiej sytuacji, zamiast samodzielnie wypełniać formularz, możesz dostarczyć nam dostępne informacje, a my pomożemy Ci w jego uzupełnieniu.

W niektórych przypadkach, nasi klienci decydują się na naszą pomoc w zebraniu danych technicznych osobiście. W takiej sytuacji obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 150 złotych. Wtedy my nawiązujemy kontakt mailowo lub telefonicznie ze spółdzielnią i podejmiemy działania w celu uzyskania wymaganych informacji, po uzyskaniu od Ciebie stosownego upoważnienia do tego celu. W przypadku wyboru tej opcji prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny bezpośrednio z naszą firmą. 

Wszelkie niezbędne dane techniczne niezbędne do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej powinny być dostępne w projekcie budowlanym. Informacje te można zazwyczaj znaleźć w różnych dokumentach, takich jak rysunki techniczne, raporty z kontroli okresowych, umowy z gestorami lub umowy na prace budowlane wykonane w danym domu.

W niektórych przypadkach, nasi klienci decydują się na naszą pomoc w zebraniu danych technicznych osobiście. W takiej sytuacji obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości minimum 200 złotych w zależności od lokalizacji domu. Wtedy przyjeżdżamy bezpośrednio do nieruchomości i wykonujemy inwentaryzacje wraz z pomiarami osobiście. W przypadku wyboru tej opcji prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny bezpośrednio z naszą firmą.

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla budynku, jeśli przedmiotem umowy jest sprzedaż lub najem budynku. Natomiast jeśli przedmiotem umowy jest sprzedaż lub najem lokalu, świadectwo musi być sporządzone dla tego konkretnego lokalu. Dla nowo wybudowanych budynków od 28 kwietnia 2023 r., inwestor będzie zobowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku sprzedaży lub najmu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na osobie posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. Natomiast w przypadku najmu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na osobie posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu. Warto zaznaczyć, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie można zawrzeć umowy sprzedaży, ponieważ to prawo nie jest zbywalne.

W przypadku, gdy dla danego budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, ogłoszenie lub reklama dotycząca sprzedaży lub wynajmu tego budynku lub jego części musi zawierać informacje (od 28 kwietnia 2023 r.):

·      wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną,

·      udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,

·      jednostkową wielkość emisji CO2.